A jogszerzésre és -fenntartásra irányuló szolgáltatások mellett irodánk fontos szerepet lát el a jogérvényesítés területén is. Szabadalmi ügyvivőink mind a Magyar Szabadalmi Hivatal előtt folyó eljárásokban, mind a bíróságok és ítélőtáblák előtt folyó peres eljárásokban jogosultak iparjogvédelmi ügyekben képviselni. Ilyen ügyek például: szabadalom-, mintaoltalom- és védjegybitorlás; fennálló oltalom megsemmisítése és korlátozása; észrevétel és felszólalási eljárás; kényszerengedéllyel kapcsolatos jogviták; előhasználati jog és továbbhasználati jog érvényesítése; nemleges megállapítás.