Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda

1024 Budapest
Keleti Károly utca 13/b
Email: ipright@godollepat.hu

Tel.:+36 1 438 50 40

Fax: +36 1 438 50 41