Szabó Zoltán 1942-ben született Nemeskosuton. Németországban, a Drezdai Műszaki Egyetemen diplomázott 1966-ban gépészmérnökként. Ezt követően öt évig dolgozott fejlesztő- és kutatómérnökként az Egyesült Izzólámpa Rt.-nél, majd 1971-ben kezdte meg iparjogvédelmi pályafutását a Danubia Szabadalmi és Védjegy Irodában. A szabadalmi ügyvivői vizsgát 1974-ben tette le. 1975-ben elfogadta korábbi cége állásajánlatát és visszament az Egyesült Izzólámpa Rt.-hez, ahol szabadalmi ügyvivőként dolgozott. 1982-től ügyfélképviseletet ellátó vállalati szabadalmi ügyvivőként a Budapesti Nemzetközi Ügyvédi Munkaközösség alkalmazottja volt, majd 1990-ben az iroda nevét adó kollégákkal megalapította a Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Irodát. 2006 óta tanácsadó az irodában.
A szakmai tevékenység mellett 1990 óta aktívan részt vett a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület munkájában, előbb mint főtitkár helyettes, majd alelnökként. Tagja az FICPI-nek, és az AIPPI-nek, 1990-től 1994-ig tagja volt AIPPI Magyarországi Csoportja elnökségének. A Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamarában elnökségi tag volt 1996 és 2002 között, 2003-tól 2005-ig pedig az elnöki tisztet töltötte be. 1997-ben a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke kitüntette a Jedlik Ányos díjjal.

Elhunyt 2021-ben.